ข่าวสารและกิจกรรม
กลุ่ม STI ร่วมงานบุญทอดผ้าป่าฯ จำนวน 1.4 ล้านบาท ให้แก่วัดธรรมวนาราม เพื่อสนับสนุนสร้างสาธารณกุศลให้วัดและชุมชนรอบข้าง
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) และ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (STH) บริษัทในกลุ่ม นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมงานบุญประจำปี ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดแสงธรรมวนาราม ตำบทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อเร็วๆนี้
Read More
STI มุ่งมั่นด้านจิตอาสา ร่วมโครงการบริจาคเลือด “ร่วมใจให้โลหิต ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI กลุ่มผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร มุ่งมั่นตอบแทนสังคม เดินหน้าสานต่อโครงการจิตอาสาในโครงการ “ร่วมใจให้โลหิต ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน” ให้กับ โรงพยาบาลศิริราช ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
Read More
กลุ่ม STI รวมพลังสานต่อจิตอาสา โครงการ “บริจาคเลือดให้กับ โรงพยาบาลศิริราช”
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร พร้อมทั้งบริษัทในกลุ่ม ร่วมพลังสานต่อโครงการจิตอาสาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สำหรับโครงการบริจาคเลือดให้กับ โรงพยาบาลศิริราช เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน
Read More
“สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์” เป็นวิทยากร ร่วมกับสภาวิศวกร เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร ร่วมกับสภาวิศวกร เป็นหนึ่งในวิทยากรให้ความรู้ ในฐานะ อนุกรรมการ คณะกรรมการกิจการพิเศษ สภาวิศวกร ในการอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา” ให้กับ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Read More
STI ในนาม SPC Consortium ร่วมสนับสนุน ธพส. เดินหน้าแจก ชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัย ในพื้นที่ชุมชน
นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร ตัวแทนบริษัท ในนาม SPC Consortium พร้อมด้วย นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)
Read More