ข่าวสารและกิจกรรม
"STI: CSR ต่อเติมสุข การศึกษาเด็กไทย" ประจำปี 2562
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "ต่อเติมสุข การศึกษาเด็กไทย" ประจำปี 2562
Read More
กิจกรรม CSR สถาบันปลูกป่า อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันปลูกป่า ณ ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง โดยกิจกรรม มีการเพาะพันธุ์ต้นกล้าและอนุบาลต้นไม้ที่เพิ่งปลูก เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ป่าไม้หายาก
Read More
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กชาวเขา
เนื่องในวันเกิดคุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กชาวเขา
Read More