ข่าวสารและกิจกรรม
STI เพิ่มโอกาสการศึกษา มอบทุนแก่อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI กลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร มอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน
Read More
คุณธเรศ ครอบบัวบาน ผู้จัดการโครงการ (PM) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ วสท.
คุณธเรศ ครอบบัวบาน ผู้จัดการโครงการ (PM) บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในการอบรมหลักสูตรความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้างรุ่นที่ 4 หลักสูตรที่ 5 งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และสาระดีดี จากประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญ
Read More
ผู้บริหาร STI บรรยายพิเศษงานด้านวิศวกรรม พร้อมมอบทุนการศึกษา
นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ (แถวยืนที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร
Read More
ผู้บริหาร STI มอบทุน สนับสนุนงานด้านวิศวกรรม
นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข (กลาง) กรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) และบริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (STH)
Read More
"STI: CSR ต่อเติมสุข การศึกษาเด็กไทย" ประจำปี 2562
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "ต่อเติมสุข การศึกษาเด็กไทย" ประจำปี 2562
Read More