ข่าวสารและกิจกรรม
"STH อาสา สำรวจโครงสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)"
จากที่ทาง โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ได้ขอความอนุเคราะห์มายังวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงการสำรวจอาคารเก่าหลังแรกของทางโรงเรียน ที่ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515 ซึ่งมีร้อยแตกร้าว ผุกร่อนบริเวณเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 27 ต้น โดยเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อการใช้งาน
Read More
STH มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการพนักงาน
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด โดยคุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบเงินช่วยเหลือสวัสดิการให้กับครอบครัวของพนักงาน โดยมีตัวแทนของพนักงาน คุณฆฤน สุนทรนันท (บุตรชาย) เข้ารับมอบเงินช่วยเหลือของพนักงานคุณสายชล สุนทรนันท เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อทางครอบครัวของพนักงานจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
Read More
“สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข” ผู้บริหาร STI บรรยายพิเศษด้านวิศวกรรม ให้แก่นักศึกษา มจธ.
นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข กรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ได้รับเชิญเป็นวิทยาบรรยายพิเศษเรื่อง “วัสดุทางด้านวิศวกรรมและเทคนิคการก่อสร้างที่น่าสนใจ”
Read More
กลุ่ม STI เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาให้แก่ มจธ.
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI และ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด หรือ STH ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มอบเงินให้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จำนวนรวม 400,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใช้จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัท
Read More
กลุ่ม STI มอบทุนการศึกษา รร.ธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด)
นายไพรัช เล้าประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด หรือ STH บริษัทในกลุ่ม บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI กลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร นำทีมคณะผู้บริหาร วิศวกร และสถาปนิก ตลอดจนพนักงานบริษัทฯ มอบทุนการศึกษาและสิ่งของบริจาคให้แก่โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด
Read More