ข่าวสารและกิจกรรม
STI ในนามตัวแทนกลุ่ม SPC เดินหน้าเฟส 2 โครงการ “แยกขวด สู้ภัยโควิด” ส่งมอบขวดพลาสติกเพื่อแปรรูปเป็นชุด PPE และจีวร สำหรับพระสงฆ์
นายจรง เจียมอนุกูลกิจ ผู้จัดการโครงการ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร เป็นตัวแทนบริษัท ในนามกลุ่ม SPC พร้อมด้วยนายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development และพนักงาน เดินหน้าสานต่อโครงการ “แยกขวด สู้ภัยโควิด”
Read More
STI ติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์เพิ่มแสงสว่าง สนับสนุนพลังงานสะอาด ควบคู่พัฒนาพื้นที่ในชุมชนอย่างยั่งยืน
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ STI ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร ติดตั้งเสาไฟฟ้าด้านหน้าสำนักงานใหญ่ STI เพื่อเป็นการเพิ่มแสงสว่างในช่วงเวลากลางคืน จากเดิมที่เป็นบริเวณทางเดินช่วงทางโค้งที่ค่อนข้างมืด โดย STI เลือกใช้เสาไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy)
Read More
กลุ่ม STI เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง มอบทุนและอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก-มูลนิธิเด็ก จ.กาญจนบุรี
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (STH) บริษัทในกลุ่ม บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร พร้อมด้วยพนักงาน เดินทางร่วมบริจาคมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก-มูลนิธิเด็ก จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ ได้รับมอบโอกาสดีๆให้เข้าถึงทั้งด้านการศึกษาและอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาที่ บจ. สโตนเฮ้นจ์ (STH) ได้มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการมอบทุนต่างๆ
Read More
กลุ่มสโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) มอบเครื่องปั้มน้ำ ให้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม
กลุ่มบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) ผู้ประกอบธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร โดยทีมผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (STH) (บริษัทย่อย) เข้ามอบเครื่องปั้มน้ำ 2 ชุดให้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
Read More
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา มอบเงินบริจาคจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการศึกษา
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ผ่านโครงการ ของสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวท.)
Read More