บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ 66(0)-2690-7462
เบอร์แฟกซ์ 66(0)-2690-7463
อีเมล service@sti.co.th
เว็บไซต์ www.sti.co.th