ข่าวสารและกิจกรรม
กิจกรรม CSR สถาบันปลูกป่า อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันปลูกป่า ณ ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง โดยกิจกรรม มีการเพาะพันธุ์ต้นกล้าและอนุบาลต้นไม้ที่เพิ่งปลูก เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ป่าไม้หายาก
Read More
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กชาวเขา
เนื่องในวันเกิดคุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กชาวเขา
Read More