ร่วมงานกับเรา

ลำดับ
ตำแหน่งงาน
รายละเอียด
1 ผู้อำนวยการโครงการ + รายละเอียด
2 ผู้จัดการโครงการ + รายละเอียด
3 วิศวกรโครงการ + รายละเอียด
4 สถาปนิกโครงการ + รายละเอียด
5 วิศวกรสนาม + รายละเอียด
6 เจ้าหน้าที่ประมาณราคา + รายละเอียด
7 ผู้ควบคุมงาน + รายละเอียด
8 เจ้าหน้าที่บุคคล + รายละเอียด
9 เจ้าหน้าที่การเงิน + รายละเอียด
10 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ + รายละเอียด
11 เจ้าหน้าที่บัญชี + รายละเอียด
12 Safety Officer + รายละเอียด
13 เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน + รายละเอียด
14 เลขานุการโครงการ + รายละเอียด
15 พนักงานขับรถผู้บริหาร + รายละเอียด
16 พนักงานทำความสะอาด + รายละเอียด
17 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย + รายละเอียด
18 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และธุรกิจสื่อสาร + รายละเอียด
19 Project Manager (BIM) + รายละเอียด
20 Programmer + รายละเอียด
21 มัณฑนากรผู้ช่วย + รายละเอียด
22 เจ้าหน้าที่ตัดต่อ (Graphic / Video-Editor) + รายละเอียด
23 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (Assistant CFO) + รายละเอียด