ผู้อำนวยการโครงการ+ รายละเอียด

ผู้จัดการโครงการ+ รายละเอียด

วิศวกรโครงการ+ รายละเอียด

สถาปนิกโครงการ+ รายละเอียด

วิศวกรสนาม+ รายละเอียด

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา+ รายละเอียด

ผู้ควบคุมงาน (หัวหน้า) จำนวน 10 ตำแหน่ง+ รายละเอียด

เจ้าหน้าที่บุคคล (HR)+ รายละเอียด

เลขานุการประจำโครงการพิเศษ หลายอัตรา (ด่วน)+ รายละเอียด

พนักงานบัญชี 2 ตำแหน่ง (ด่วน)+ รายละเอียด

พนักงานการเงิน+ รายละเอียด

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QA)+ รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ / Information+ รายละเอียด

เจ้าหน้าที่บัญชี+ รายละเอียด

Safety Officer (ด่วน)+ รายละเอียด

ธุรการสำนักงาน (ยินดีรับผู้พิการ หากมีบัตรประจำตัวคนพิการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)+ รายละเอียด

เลขานุการประจำโครงการ หลายอัตรา (ด่วน)+ รายละเอียด