กลุ่ม STI เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง มอบทุนและอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก-มูลนิธิเด็ก จ.กาญจนบุรี

กลุ่ม STI เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

มอบทุนและอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก-มูลนิธิเด็ก จ.กาญจนบุรี

          บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (STH) บริษัทในกลุ่ม บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร พร้อมด้วยพนักงาน เดินทางร่วมบริจาคมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา ให้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก-มูลนิธิเด็ก จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ ได้รับมอบโอกาสดีๆให้เข้าถึงทั้งด้านการศึกษาและอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาที่ บจ. สโตนเฮ้นจ์ (STH) ได้มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการมอบทุนต่างๆ

           โดยกลุ่ม STI ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่จะเป็นรากฐานในการเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพ เป็นอนาคตของสังคมไทย รวมไปถึงการเดินหน้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับสังคม การบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียน หรือชุมชนรอบข้าง เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม และสร้างการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้เติบโตควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน