ข่าวสารและกิจกรรม
STI เดินหน้าแบ่งปัน คืนพลังสู่สังคม จัดกิจกรรม “ต่อ เติม สุข” ปี 2562
นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI กลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร นำทีมคณะผู้บริหาร วิศวกร และสถาปนิก ตลอดจนพนักงานบริษัทฯ ร่วมระดมพลังสร้างสรรค์กิจกรรมตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ต่อ เติม สุข” ปี 2562 เพื่อน้องๆ สร้างโรงเพาะเห็ด เพื่อโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน พร้อมมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนแก่เด็กๆ โรงเรียนบ้านวังปลา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้
Read More
STI เพิ่มโอกาสการศึกษา มอบทุนแก่อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI กลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร มอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน
Read More
คุณธเรศ ครอบบัวบาน ผู้จัดการโครงการ (PM) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ วสท.
คุณธเรศ ครอบบัวบาน ผู้จัดการโครงการ (PM) บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในการอบรมหลักสูตรความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้างรุ่นที่ 4 หลักสูตรที่ 5 งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และสาระดีดี จากประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญ
Read More
ผู้บริหาร STI บรรยายพิเศษงานด้านวิศวกรรม พร้อมมอบทุนการศึกษา
นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ (แถวยืนที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร
Read More
ผู้บริหาร STI มอบทุน สนับสนุนงานด้านวิศวกรรม
นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข (กลาง) กรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) และบริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (STH)
Read More