ข่าวสารและกิจกรรม
"สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ยกระดับงานด้านวิศวกรรม"
นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข กรรมการบริหารบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ"
Read More
STI มอบทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2563
นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร – ธิดาของพนักงาน ประจำปี 2563 จำนวน 20 ทุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตร – ธิดาของพนักงาน และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานด้วย
Read More
STI เงินช่วยเหลือสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงาน
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน คุณธรรมรัตน์ พ่วงท้วม เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทเพื่อให้พนักงานได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
Read More
ผู้บริหาร STI บรรยายพิเศษโครงการออกแบบและการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ให้ มทร.
นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข กรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานอบรมโครงการเทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ จัดโดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.)
Read More
“กลุ่ม สโตนเฮ้นจ์อินเตอร์” มอบเงินบริจาคและเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้สภากาชาดไทย
นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)(STI) นำทีมคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) กลุ่มผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ร่วมบริจาคเงินและเครื่องวัดอุณหภูมิ 100 เครื่อง รวมมูลค่า 200,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย
Read More