STI ในนามตัวแทนกลุ่ม SPC เดินหน้าเฟส 2 โครงการ “แยกขวด สู้ภัยโควิด” ส่งมอบขวดพลาสติกเพื่อแปรรูปเป็นชุด PPE และจีวร สำหรับพระสงฆ์

STI ในนามตัวแทนกลุ่ม SPC เดินหน้าเฟส 2 โครงการ “แยกขวด สู้ภัยโควิด”

ส่งมอบขวดพลาสติกเพื่อแปรรูปเป็นชุด PPE และจีวร สำหรับพระสงฆ์

          นายจรง เจียมอนุกูลกิจ ผู้จัดการโครงการ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร เป็นตัวแทนบริษัท ในนามกลุ่ม SPC พร้อมด้วยนายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development และพนักงาน เดินหน้าสานต่อโครงการ “แยกขวด สู้ภัยโควิด” เป็นครั้งที่ 2 ในการส่งมอบขวดพลาสติกใช้แล้ว (ขวด PET) จำนวน 99 กิโลกรัม ที่ได้ตั้งจุดวางรับบริจาค ณ บริเวณโดยรอบโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้แก่ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

          เพื่อนำขวดพลาสติกเหล่านี้ไปแปรรูปผลิตชุด PPE สำหรับพระสงฆ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ รวมถึงต่อยอดโครงการนำมารีไซเคิลทำเป็นผ้าผืน ให้ชาวชุมชนจิตอาสามาตัดเย็บเป็นชุดผ้าไตรจีวรให้แก่พระสงฆ์ ซึ่ง STI ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์จากขวดพลาสติกให้สังคม นับเป็นการลดขยะ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้สามารถนำกลับมาใช้งานได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด