บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องการทีมงานมืออาชีพด้านการบริหารงานก่อสร้าง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ หากคุณมีประสบการณ์ และต้องการความก้าวหน้าสูงสุดในวิชาชีพ ขอเขิญมาร่วมเติบโตกับเราพร้อมรับสวัสดิการบริษัทเต็มอัตรา ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าล่วงเวลา, โบนัส, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ตรวจสุขภาพประจำปี, ค่าใบประกอบวิชาชีพ, การจัดสัมมนา / ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ, ทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดา และอื่นๆ ตามศักยภาพของคุณ

คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย / หญิง

2. ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง, ไฟฟ้า และเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ขึ้นไป

4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

5. ใช้โปรแกรม Microsoft Office / AutoCAD

6. สามารถปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

ผู้สนใจร่วมงาน

ส่งประวัติมาที่ E-Mail: hr@sti.co.th หรือ มาสมัครได้ตนเองที่

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา19) ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Tel: 02-690-7462 / Fax: 02-690-7463