บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องการทีมงานมืออาชีพด้านการบริหารงานก่อสร้าง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ หากคุณมีประสบการณ์ และต้องการความก้าวหน้าสูงสุดในวิชาชีพ ขอเขิญมาร่วมเติบโตกับเราพร้อมรับสวัสดิการบริษัทเต็มอัตรา ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าล่วงเวลา, โบนัส, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ตรวจสุขภาพประจำปี, ค่าใบประกอบวิชาชีพ, การจัดสัมมนา / ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ, ทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดา และอื่นๆ ตามศักยภาพของคุณ

คุณสมบัติ

1. ดำเนินการในเรื่อง สรรหา คัดเลือก รับสมัคร นัดสัมภาษณ์งาน และจัดทำสัญญาจ้างงาน

2. มีทักษะความรู้เรื่อง เงินเดือน (Payroll) ค่าล่วงเวลา (OT) ปรับค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ และกฏหมายแรงงาน

3. Time Attendance เช็คขาดลามาสาย ดูแลจัดทำใบตักเตือน และบันทึกสถิติการกระทำผิดของพนักงาน

4. จัดทำแบบประเมินผลการทดลองงาน ประเมินผลกลางปี ปลายปี

5. ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน และติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

6. เพศ ชาย / หญิง

7. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

8. มีประสบการณ์ในงานบุคคลไม่น้อยกว่า 2 ปี

9. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

10. เป็นผู้ที่สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นความลับได้ มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

11. วันปฎิบัติงานของบริษัทฯ วันจันทร์ – วันเสาร์

12. ปฎิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ (รัชดา 19)

ผู้สนใจร่วมงาน

ส่งประวัติมาที่ E-Mail: [email protected] หรือ มาสมัครได้ตนเองที่

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา19) ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Tel: 02-690-7462 / Fax: 02-690-7463