บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องการทีมงานมืออาชีพด้านการบริหารงานก่อสร้าง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ หากคุณมีประสบการณ์ และต้องการความก้าวหน้าสูงสุดในวิชาชีพ ขอเขิญมาร่วมเติบโตกับเราพร้อมรับสวัสดิการบริษัทเต็มอัตรา ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าล่วงเวลา, โบนัส, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ตรวจสุขภาพประจำปี, ค่าใบประกอบวิชาชีพ, การจัดสัมมนา / ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ, ทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดา และอื่นๆ ตามศักยภาพของคุณ

คุณสมบัติ

1. อายุไม่เกิน 40 ปี

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

4. มีประสบการณ์ด้านการเงินและการลงทุน หรือพัฒนาธุรกิจ

5. หากมีประสบการณ์ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจอสังหาฯ หรือธุรกิจทางด้านการควบคุมงานก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

6. มีภาวะผู้นำสูง และมีทักษะด้านการบริหาร การวิเคราะห์ การวางแผน และการสื่อสาร

ผู้สนใจร่วมงาน

ส่งประวัติมาที่ E-Mail: [email protected] หรือ มาสมัครได้ตนเองที่

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา19) ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Tel: 02-690-7462 / Fax: 02-690-7463