บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องการทีมงานมืออาชีพด้านการบริหารงานก่อสร้าง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ หากคุณมีประสบการณ์ และต้องการความก้าวหน้าสูงสุดในวิชาชีพ ขอเขิญมาร่วมเติบโตกับเราพร้อมรับสวัสดิการบริษัทเต็มอัตรา ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าล่วงเวลา, โบนัส, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ตรวจสุขภาพประจำปี, ค่าใบประกอบวิชาชีพ, การจัดสัมมนา / ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ, ทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดา และอื่นๆ ตามศักยภาพของคุณ

คุณสมบัติ

1. ตรวจเช็คความสะอาดของห้องน้ำ กระดาษชำระ การชำรุดของอุปกรณ์ในห้องน้ำ และจัดหาทดแทน

2. ดูแลการเปิด-ปิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ น้ำประปา หลังการใช้งาน

3. ดูแลต้อนรับ และเชิญแขกผู้เยี่ยมเยือนไปยังพื้นที่รับรอง หรือห้องประชุม และจัดเตรียมกาแฟ น้ำดื่ม

4. จัดเปลี่ยนหนังสือพิมพ์ใหม่ทุกเช้า และรวบรวมหนังสือพิมพ์เก่าเข้ากล่อง

5. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของการประดับ ตกแต่ง อาคาร สำนักงาน และจัดเปลี่ยนอุปกรณ์ สิ่งประดับใหม่แทนชุดที่เก่าชำรุด

6. ดูแลและทำความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน การประดับ ตกแต่งอาคาร สำนักงาน (เช่น ภาพแขวน , ป้าย , กระจก , ต้นไม้) ห้องน้ำ , ห้องประชุม และพื้นที่โดยรอบอาคาร

7. ตรวจเช็คและจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกการใช้งานในห้องน้ำ และจัดหาให้เพียงพอ

8. ดูแล ตรวจเช็ค และเปิด-ปิดไฟ ห้องประชุม ห้องสำนักงาน พื้นที่ทางเดิน สถานที่โดยรอบอาคาร ด้านหน้าสำนักงานก่อน-และหลังการใช้งาน

9. ตรวจเช็คต้นไม้ ทำความสะอาด และเปลี่ยนกระถาง ต้นไม้

10. แจ้งปัญหาความบกพร่องของอุปกรณ์ สำนักงาน ระบบสาธารณูปโภค (เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง, น้ำประปาไม่ไหล, แอร์ไม่เย็น หรือลูกบิดประตู , มือจับหน้าต่าง , ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้) ให้หัวหน้างานธุรการทราบ

ผู้สนใจร่วมงาน

ส่งประวัติมาที่ E-Mail: [email protected] หรือ มาสมัครได้ตนเองที่

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา19) ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Tel: 02-690-7462 / Fax: 02-690-7463