บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องการทีมงานมืออาชีพด้านการบริหารงานก่อสร้าง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ หากคุณมีประสบการณ์ และต้องการความก้าวหน้าสูงสุดในวิชาชีพ ขอเขิญมาร่วมเติบโตกับเราพร้อมรับสวัสดิการบริษัทเต็มอัตรา ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าล่วงเวลา, โบนัส, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ตรวจสุขภาพประจำปี, ค่าใบประกอบวิชาชีพ, การจัดสัมมนา / ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ, ทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดา และอื่นๆ ตามศักยภาพของคุณ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย ไม่จำกัดอายุ

2. เป็น จป.วิชาชีพ ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย (ทั้งอบรมหรือปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัย)

3. มีประสบการณ์งานควบคุมความปลอดภัยใน การก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปี

4. สามารถจัดทำเอกสาร และใช้อุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ได้ดี

5. มีความเข้าใจในกฏหมายขั้นพื้นฐานและเอกสารจัดส่งหน่วยงานราชการ สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (ตามความเหมาะสม) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้สนใจร่วมงาน

ส่งประวัติมาที่ E-Mail: [email protected] หรือ มาสมัครได้ตนเองที่

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา19) ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Tel: 02-690-7462 / Fax: 02-690-7463