"ผู้บริหาร STI เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าธุรกิจ และกลยุทธ์การเติบโตในปี 2562"

          ผู้บริหารบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าธุรกิจ และกลยุทธ์การเติบโตในปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 4 กรกฎาคม 2562