สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จเยือนพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์

 

          สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทอดพระเนตรความคืบหน้าพื้นที่บริเวณโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรม วิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดเกษรศีลคุณ(วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายไพรัช เล้าประเสริฐ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) นายเสงี่ยม บุญมีฤทธิ์ (ที่3 จากซ้าย) ประธาน บริษัท ส. บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร (กลาง) ศิลปินแห่งชาติ ที่ปรึกษางานสถาปัตยกรรมไทย (แบบประเภณีไทย) ประจำปี 2546 พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ 

          ทั้งนี้ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (STH) บริษัทในกลุ่มของ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) ได้รับมอบหมายให้ดูแลการก่อสร้างทั้งหมด ในงานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดเกษรศีลคุณ(วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน และศูนย์รวมจิตใจต่อพุทธศาสนิกชน นับเป็นงานอันทรงเกียรติและคุณค่าอย่างยิ่ง ต่อผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของกลุ่มบริษัท

 

แหล่งที่มา : www.efinancethai.com