“สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์” ต้อนรับ ก.ล.ต.- ตลท. เยี่ยมชมกิจการ


     นายจุมพล สำเภาพล (แถวนั่ง ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างและให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม, งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน พร้อมด้วยนายไพรัช เล้าประเสริฐ (แถวนั่ง ขวาสุด) ประธานกรรมการบริหาร, นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ (แถวนั่ง ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คณะกรรมการบริษัท ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ ตามแผนการเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ถนนรัชดาภิเษก

 

ที่มา : IR PLUS