สวัสดิการทุนการศึกษาประจำปี 2560

คุณกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ และ คุณ เทอดสกุล วิวิธวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรและธิดาของพนักงานบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่บริษัทฯ มีให้กับพนักงาน รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา มีดังนี้

1. นายพงษ์ศักดิ์ ปาลวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน 
2.นายศุภณัฐ เทพประสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน 
3.นายธีระชัย พิมพงษ์ ตำแหน่ง วิศวกรโครงการงานระบบ
4.นางสาวคมขำ ยืนยง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
5.นายสมชาย โฉมกระชวย ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงานอาวุโส 
6.นายพงศ์เทพ วิริยานุชิต ตำแหน่ง สถาปนิกโครงการ 
7.นายพรหมรัตน์ รัตนพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
8.นายพงศฆฤณ สุธรรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ 
9.นายกำพล ประสิทธินาวา ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงานระบบ