สสว. ย้ายศูนย์บัญชาการ !! สู่ศูนย์ราชการโซน ซี เป็นหน่วยงานแรกอย่างเป็นทางการ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส.
นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ ธพส.
และนายไพรัช เล้าประเสริฐ ในฐานะผู้ควบคุมงาน กลุ่มบริษัท SPC
ต้อนรับ นางสาวปณิตา ชินวัตร รักษาการผู้อำนวยการ สสว.
เนื่องในโอกาส สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
เป็นหน่วยงานแรกที่⁣ ย้ายเข้าพื้นที่สำนักงาน
อาคารศูนย์ราชการโซน ซี อย่างเป็นทางการ ⁣