กลุ่ม HAPPY TEAM ของ STI จัดกิจกรรมแจกผักโฮโดโปนิกส์ปลอดสารพิษ ให้กับพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นการขอบคุณและดูแลสุขภาพของพนักงาน

กลุ่ม HAPPY TEAM ของ STI ได้จัดกิจกรรมแจกผักโฮโดโปนิกส์ปลอดสารพิษที่ทางบริษัทปลูกเอง
เพื่อแจกให้กับพนักงานของบริษัทก่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เพื่อเป็นการขอบคุณและดูแลสุขภาพของพนักงาน
ซึ่งผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยต่างก็ชื่นชมในความสดและความสะอาดของผัก
และรู้สึกขอบคุณบริษัทที่ใส่ใจในสุขภาพของพนักงาน

กิจกรรมแจกผักโฮโดโปนิกส์ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของกลุ่ม HAPPY TEAM ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
โดยบริษัทมีแผนที่จะจัดกิจกรรมลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องในอนาคต