สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ หรือ STI ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ หรือ STI ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่

     วานนี้ (19 ก.พ. 67) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และนายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ให้การต้อนรับ ณ โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย

     โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ เป็นอาคารสูง จำนวน 1 อาคาร 6 ทาวเวอร์ ที่จอดรถชั้นใต้ดิน 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้งานรวมทั้งสิ้น 220,500 ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 28.54 % และมีแผนจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2570 ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้ใช้ปูนซีเมนต์ลดโลกร้อนในการก่อสร้าง เพื่อก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ทำให้สามารถลดคาร์บอนได้จำนวน 2,469 ตัน เทียบเท่าต้นไม้ใหญ่ 262,700 ต้น หรือเทียบเท่ากันปลูกป่า 2,627 ไร่