STI ร่วมพิธี “ปิดหลังคา” ศูนย์ราชการโซน C ในฐานะที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

STI ร่วมพิธี “ปิดหลังคา” ศูนย์ราชการโซน C ในฐานะที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

          นายไพรัช เล้าประเสริฐ (ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร เข้าร่วมพิธี “ปิดหลังคา” อาคารโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี หลังจากงานในส่วนโครงสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในงานส่วนสถาปัตยกรรมภายใน และอื่นๆ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด โดย STI เป็นผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง เป็นบริษัท Lead Firm ในนามของกลุ่ม SPC Consortium โดยมี ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายธีธัช สุขสะอาด และนายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

          นับเป็นความภาคภูมิใจของ STI ในการควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานทุกขั้นตอนตั้งแต่ออกแบบจนโครงสร้างแล้วเสร็จ และเตรียมส่งมอบโครงการตามกำหนด ภายใต้การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ในแนวทางของมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) ในประเทศไทย อีกทั้ง โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนซี  ตั้งเป้าเป็นต้นแบบเมืองสีเขียว เป็นอาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน มีสวนลอยฟ้า พร้อมเป็นแลนด์มาร์คสีเขียวแห่งใหม่บนถนนแจ้งวัฒนะ ทำให้การควบคุมงานก่อสร้างต้องใช้ความชำนาญและทักษะความรู้โดยเฉพาะ ตอกย้ำศักยภาพความแข็งแกร่งในงานวิศวกรรมของ STI ได้อย่างชัดเจน