STI ต้อนรับผู้บริหารตลท. ร่วมยินดี ในโอกาส “STI Move to SET”

STI ต้อนรับผู้บริหารตลท. ร่วมยินดี ในโอกาส “STI Move to SET”

           บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI เฉลิมฉลองในโอกาสที่หลักทรัพย์ของบริษัท  ย้ายเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นี้ ยกระดับการลงทุน สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น โดยมี คุณอำนวย จิรมหาโภคา (กลางขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และคุณพิรุณรัชต์ สาคุณ ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดี โดยมี นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยกรรมการ และผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานใหญ่ STI