“กลุ่ม สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์” ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาและออกแบบฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล วงเงินลงทุนโครงการกว่า 48,000 ล้านบาท

“กลุ่ม สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์” ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาและออกแบบฯ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล วงเงินลงทุนโครงการกว่า 48,000 ล้านบาท
 
          นายไพบูลย์ โชคไพรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) บริษัทในกลุ่ม บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ (STI) ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร ร่วมลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และ/หรือเอกสารประกวดข้อเสนอ และจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม) วงเงินลงทุนโครงการกว่า 48,386 ล้านบาท ทำให้ กลุ่ม STI สามารถชิงงานเข้าพอร์ต สร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล เป็นระบบรถไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว (Monorail) โครงสร้างยกระดับทั้งหมด ระยะทางรวม 22.1 กิโลเมตร ที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนทางรางจำนวน 7 เส้นทาง ที่จะทำให้การคมนาคมสะดวกสบายยิ่งขึ้น