STI ในนาม SPC Consortium ร่วมสนับสนุน ธพส. เดินหน้าแจก ชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัย ในพื้นที่ชุมชน

 

STI ในนาม SPC Consortium ร่วมสนับสนุน ธพส.

เดินหน้าแจก ชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัย ในพื้นที่ชุมชน

          นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร ตัวแทนบริษัท ในนาม SPC Consortium พร้อมด้วย นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เดินทางเข้ามอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) และหน้ากากอนามัย จำนวน 200 ชุด ให้กับผู้แทนชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุขและจิตอาสา สำหรับลงพื้นที่ตรวจให้ผู้ที่มีความเสี่ยงและมีรายได้น้อยภายในชุมชนใกล้เคียงศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โดย SPC Consortium ได้ร่วมสนับสนุน ชุดตรวจเป็นจำนวน ATK 100 ชุด พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย 100 กล่อง เพื่อสมทบกับ ธพส. ให้มีจำนวนของในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งานในชุมชนมากขึ้น