STI ร่วมกับ ธพส. มอบกล่อง COVID Care Box ให้กับชุมชนรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

STI ร่วมกับ ธพส. มอบกล่อง COVID Care Box 

ให้กับชุมชนรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

          นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) ร่วมกับ นายธีธัช สุขสะอาด(กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ร่วมเติมสุขให้ชุมชนมอบกล่อง COVID Care Box จำนวน 250 กล่อง ที่ประกอบไปด้วย ฟ้าทะลายโจร หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ พร้อมใบอธิบายการใช้งานอย่างละเอียด ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาทิ ชุมชนเคหะหลักสี่ และชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข เพื่อใช้ในการดูแลตนเองและป้องกันไวรัส COVID-19 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน นับเป็นโครงการที่ส่งต่อความห่วงใยจาก STI ที่ได้จัดทำและมอบกล่อง Care Box ให้กับชุมชมรอบข้างอย่างเสมอมา

          โดยมีนายสุภัทร์ พิมพ์ทรัพย์ รองประธานเคหะชุมชนหลักสี่ ว่าที่ ร.ต.วชิรพล พงษ์เกษ เลขานุการคณะกรรมการกลางฯ พร้อมด้วยผู้แทนเคหะชุมชนหลักสี่ และนายนิมิต วาระวรรณ ประธานกองเฝ้าระวังชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข เป็นรับผู้รับมอบ