สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)

          สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อุดรธานี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ องค์ประธานคณะผู้ออกแบบโครงการฯ เฝ้ารับเสด็จ ทรงเป็นประธานยกยอดฉัตรทองคำ ประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ) วันที่12 สิงหาคม 2563

          ยอดฉัตรทองคำ สูง 1.17 เมตร น้ำหนักทองคำ 86.2 กิโลกรัม ยอดฉัตรชั้นที่ 1 กว้าง 0.49 เมตร สูง 0.38 เมตร น้ำหนักทองคำ 99.4 กิโลกรัม รวม 185.6 กิโลกรัม

1. เจ้าของโครงการ : วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
2. องค์ประธานโครงการ : สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
3. องค์ประธานออกแบบ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
4. ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร (ศิลปินแห่งฃาติ), ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ (ศิลปินแห่งฃาติ), อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งฃาติ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา ชุ่มเกษร
5. ผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงการ : นายฐิติวัชร์ สุชนวนิช, อาจารย์ ดร.องอาจ หุดากร
6. ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม : รองศาสตราจารย์วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์
7. ผู้ออกแบบงานโครงสร้าง : ดร.ศุภกิจ เศวตกิติธรรม
8. ผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า : นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี และทีมงาน
9. ผู้ออกแบบงานระบบสุขาภิบาล : นายธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี และทีมงาน
10. ที่ปรึกษาและควบคุมงาน : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
11. ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง : บริษัท ส. บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด
12. ผู้ออกแบบนิทรรศการ : บริษัท แปลนโมทิฟ จำกัด , บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ์ จำกัด และบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
13. ผู้ออกแบบหล่อพระประธาน : บริษัท ทำไทย สคัลฟ์เจอร์ สตูดิโอ จำกัด
14. ผู้รับจ้างงานหินอ่อน : บริษัท หินอ่อน จำกัด
15. ผู้รับจ้างงานหลังคาเมทัลชีท : บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด
16. ผู้รับจ้างงานหลังคากระจก : บริษัท เอบีเอส อลูมิเนียม บิลดิ้ง ซีสเท็มส์ จำกัด