“กลุ่มสโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์” แสดงความยินดี ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

“กลุ่มสโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์” แสดงความยินดี ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

          นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (AEC) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) (ที่ 2 จากซ้าย) นายไพรัช เล้าประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร AEC (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมกับ นายจรูญ เพทาย รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายธุรกิจลูกค้า และ นายศราวุธ สืบไชยวัง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการโครงการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด  เข้ามอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีต่อ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข (กลาง) ในวาระเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563