“สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์” สุดยอด รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มจธ.

มจธ. ประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นฯ แก่ "สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ CEO สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์"

          นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้ารับโล่เกียรติยศจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยฯ และสมาคมนักศึกษาเก่า ภายในงานราตรีบางมด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา