STI คว้างานศูนย์ราชการโซนซี มูลค่าคุมงาน 520 ล้านบาท

STI คว้างานศูนย์ราชการโซนซี มูลค่าคุมงาน 520 ล้านบาท

STI  คว้าบิ๊กโปรเจกต์รับปีหนูทอง งานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการ โซน C  มูลค่าคุมงาน 520 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกเพิ่มเป็นกว่า 2,000 ล้านบาท

          นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI เปิดเผยว่า กลุ่ม SPC Consortium ชนะประกวดราคางานจ้างควบคุมการก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C จำนวน 1 โครงการ มูลค่าคุมงาน 520 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

          งานในครั้งนี้ สะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อ STI ในฐานะผู้นำกลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้คุมงานโครงการใหญ่ของภาครัฐที่มีมูลค่าก่อสร้างสูงถึง 22,000 ล้านบาท อีกทั้ง เป็นการขยายฐานลูกค้ามายังหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น ตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการเดินหน้าบริหารฐานงานในมือหลากหลายประเภท ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา STI ประสบความสำเร็จในการคุมงานโครงการใหญ่ๆ  มาแล้วหลากหลายโครงการ เช่น โครงการปรับปรุงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 หรือบล็อก 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง - สามย่าน ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU), โครงการก่อสร้างศูนย์การค้า Terminal21 พระราม 3, โครงการ ก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของธนาคาร ยูโอบี (ไทย), โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน Tipco Building Extension และโครงการที่มีการดำเนินงานต่อเนื่อง เช่น โครงการ One Bangkok และ โครงการ The PARQ เป็นต้น

          สนับสนุนให้ปัจจุบัน STI มีงานในมือที่รอรับรู้เป็นรายได้ (Backlog) กว่า 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนงานในมือจากภาคเอกชน 76 % และงานภาครัฐ 24%  เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 งานในมืออยู่ที่ประมาณ 1,450 ล้านบาท เป็นปัจจัยสนับสนุนผลประกอบการปี 2563 ให้โดดเด่นต่อเนื่อง

          สำหรับงานในครั้งนี้ จัดทำในนามกลุ่ม SPC Consortium ภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น Lead Firm พร้อมด้วย บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด โดยลงนามสัญญาเมื่อเดือนธันวาคม 2562

          ปัจจุบันฐานลูกค้าของ STI ส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่มีการพัฒนาโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดย ณ สิ้นไตรมาส 3/2562 สัดส่วนรายได้จากงานภาคเอกชนอยู่ที่ราว 85% และงานภาครัฐ 15 %

ขอขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ