ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์ :
ชื่อ : น.ส.จุไรรัตน์ ใหม่พระเนตร
ที่อยู่ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2690-7462 ต่อ 126
อีเมล : ir@sti.co.th