ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

     (1) ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง กลุ่มบริษัทฯดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง (Consulting and Project Management) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมงานก่อสร้าง บริหารควบคุมงานก่อสร้าง รวมไปถึงการตรวจสอบงาน เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จและสามารถเปิดดำเนินการหรือเข้าใช้ประโยชน์ตามแผนงาน ภายในกรอบระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด โดยกลุ่มบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่รายหนึ่งในธุรกิจ
     ผลงานของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา เป็นโครงการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป อาทิ

โครงการคอนโดมิเนียม ได้แก่
      (1) PARK 24
      (2) เดอ ลาพีส จรัญสนิทวงศ์ 81
      (3) จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้
      (4) ไนท์ บริดจ์ ไพร์ม สาทร
      (5) โครงการคอนโดมิเนียม ดิ แอดเดรส
      (6) โครงการคอนโดมิเนียมเดอะรูม
      (7) คอนโดมิเนียมเดอะทรี
      (8) คอนโดมิเนียมไลฟ์
      (9) คอนโดมิเนียมเดอะแคปปิตอล
      (5) โครงการบ้านกลางเมือง
      (11) โครงการคอนโดมิเนียมสวอนเลคเขาใหญ่

โครงการห้างสรรพสินค้า ได้แก่
      (1) ห้างสรรพสินค้าดิเอ็มควอเทียร์ 
      (2) ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินัล 21 (โคราช)
      (3) โครงการปรับปรุงอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
      (4) ศูนย์การค้า Bluport Resort Mall หัวหิน
      (5) โครงการเดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ และเกษตรนวมินทร์

โครงการโรงแรมและรีสอร์ท ได้แก่
      (1) ฮอลิเดย์ อินน์ หัวหิน
      (2) โรงแรมแมริออท หัวหิน
      (3) โรงแรมแจซโซเทล กรุงเทพ
      (4) โรงแรมอินดิโก้ กรุงเทพ
      (5) โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พ้อยทน์ ทองหล่อ
      (6) โรงแรมบันยันทรี กระบี่
      (7) บ้านแหลมทราย บีช รีสอร์ท
      (8) บ้านไทย รีสอร์ท
      (9) โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต
      (10) ฮอลิเดย์ อินน์ ภูเก็ต

โครงการงานสถาบันศึกษา ได้แก่ 
      (1) สถาบันวิทยสิริเมธี ระยอง
      (2) หอชมวิว ภายในสถาบันวิทยสิริเมธีและสถาบันปลูกป่า
      (3) โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ระยอง
      (4) อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการอาคารสำนักงาน ได้แก่ 
      (1) อาคารวานิสสา
      (2) ภิรัชทาวเวอร์ กรุงเทพ
      (3) ทิปโก้ทาวเวอร์ 2
      (4) ยูโอบี สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ กรุงเทพ
      (5) เพิร์ล แบงค็อก

โครงการ Mixed-use Development ได้แก่ 
      (1) วัน แบงค็อก
      (2) เดอะ ปาร์ค

     (2) ธุรกิจให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน ธุรกิจดังกล่าวดำเนินการโดย STH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย STH ให้บริการงานออกแบบ ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Design) งานตกแต่งภายใน (Interior Design) งานอนุรักษ์โบราณสถาน (Historical Conservation) งานออกแบบโครงสร้างและโยธา และงานออกแบบระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ STH มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานด้านอนุรักษ์โบราณสถาน โดยสามารถให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจ การออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง โดย STH ถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในธุรกิจดังกล่าว
     สำหรับผลงานการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่ง และงานอนุรักษ์โบราณของ STH ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างขนาดกลางและขนาดใหญ่อันเป็นที่ยอมรับในแวดวงสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป อาทิ

งานออกแบบสถาปัตยกรรม ได้แก่ 
      (1) Thana Astrorial จรัญสนิทวงศ์
      (2) ห้างสรรพสินค้าและสำนักงาน สีลมเซ็นเตอร์ 
      (3) อาคารปฏิบัติธรรมวัดเทพศิรินทราวาส 
      (4) อาคารร้อยปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 
      (5) อาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 
      (6) สำนักงานและโรงงาน TOA Coating Myanmar และ Cambodia

งานออกแบบวิศวกรรม ได้แก่ 
      (1) คอนโดมิเนียม เดอะนิช ตากสิน 
      (2) คอนโดมิเนียม ดิ แอดเดรส อโศก 
      (3) คอนโดมิเนียม ริทึ่ม สาทร 
      (4) โรงแรมไอบิส 
      (5) คอนโดมิเนียม ไลฟ์ อโศก 
      (6) คอนโดมิเนียม โนเบิล บี19 
      (7) อาคารจอดรถ ห้างสรรพสินค้าคอสโม บาซาร์ 
      (8) โรงแรม Rosewood หลวงพระบาง

งานอนุรักษณ์โบราณสถาน ได้แก่ 
      (1) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวังบูรพา (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) 
      (2) วังกรมพระนเรศรวรฤทธิ์ (วังมะลิวัลย์) 
      (3) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมา
      (4) เจดีย์ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
      (5) เจดีย์ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา
      (6) พระบรมราชานุสรณ์ ดอนเจดีย์
      (7) อาคารมนุษยนาค วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
      (8) อาคารหอสมุดมหามกุฎราชวิทยาลัย
      (9) การเพิ่มเสถียรภาพทางลาดของดิน พระธาตุดอยสุเทพ
      (10) วัดราชผาติการาม
      (11) วัดพิชยญาติการาม
      (12) สถานีวิทยุและเสาอากาศ ศาลาแดง