สวัสดิการทุนการศึกษาประจำปี 2558
คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ, คุณกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณวิชียร ดาวพลังพรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรและธิดาของพนักงาน บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Read More