บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ต้องการทีมงานมืออาชีพด้านการบริหารงานก่อสร้าง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ หากคุณมีประสบการณ์ และต้องการความก้าวหน้าสูงสุดในวิชาชีพ ขอเขิญมาร่วมเติบโตกับเราพร้อมรับสวัสดิการบริษัทเต็มอัตรา ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เบี้ยเลี้ยง, ค่าล่วงเวลา, โบนัส, ค่าเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ตรวจสุขภาพประจำปี, ค่าใบประกอบวิชาชีพ, การจัดสัมมนา / ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ, ทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดา และอื่นๆ ตามศักยภาพของคุณ

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี

2. เพศ หญิง

3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆได้

4. สามารถเริ่มงานได้ทันที

5. ปฎิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ (รัชดา 19)

6. วันปฎิบัติงานของบริษัทฯ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

7. *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*

ผู้สนใจร่วมงาน

ส่งประวัติมาที่ E-Mail: hr@sti.co.th หรือ มาสมัครได้ตนเองที่

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา19) ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Tel: 02-690-7462 / Fax: 02-690-7463